KL-trä konstruktioner / BIM-objekt

Saint-Gobain Sweden AB har konstruktionslösningar för såväl ytterväggar, tak, innerväggar och mellanbjälklag.

På underliggande sidor redogör vi för ett antal olika konstruktionslösningar per applikation och dess prestanda ur flera aspekter.

Informationen på de här sidorna ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har i kommande avsnitt varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

BIM-objekt

Alla konstruktionslösningarna finns även tillgängliga som Revit-objekt i Revit 2022 och kan laddas ned här >>

 

Yttervägg (YV)

Träfasad

Träfasad på fasadbärande isolersystem ISOVER PLUS+ YV1
Träfasad på fasadbärande isolersystem TRÄREGLING OCH ISOVER FASADSKIVA 30 YV2

Puts-/tegelfasad

Putsad fasad , tvåstegstätad och dränerad WEBER SERPOROC PREMIUM 32 OCH TRÄREGLING YV3
Putsfasad, tvåstegstätad och dränerad  WEBER SERPOROC PREMIUM 32 YV4
Tegelfasad på tvåstegstätad och dränerad fasad WEBER SERPOROC PREMIUM 32 OCH WEBER DESIGN BRICKS

YV5

Putsad fasad , tvåstegstätad och dränerad på fasadbärande isolersystem WEBER SERPOROC PREMIUM 32 OCH ISOVER PLUS+ YV6
Putsad fasad , tvåstegstätad och dränerad på fasadbärande isolersystem SAINT-GOBAIN SILENT WALL YV7
Putsad fasad , tvåstegstätad och dränerad på fasadbärande isolersystem WEBER SERPOVENT G3 YV8

Tak- och vindsbjälklag (YT)

Snedtak

Snedtak, ventilerat med diffusionsöppet underlagstak och bärande isolersystem

ISOVER PLUS+ YT2
Snedtak, ventilerat på bärande isolersystem ISOVER PLUS+ YT2A

Låglutande tak 

Utvändig isolering för låglutande tak ISOVER ROBUST TAKLAMELL YT3

Öppet vindsbjälklag

Öppet vindsbjälklag, lösullsinstallation på  av KL-trä ISOVER INSULSAFE® YT1

Mellanbjälklag (MBL)

Kompakt lösning    

Kompaktgolv med golvavjämning SAINT-GOBAIN SILENT FLOOR® WEBER GOLVAVJÄMNING, APROBO DECIBEL 4 OCH SAINT-GOBAIN GLASULL MBL3A

Lösningar med akustikundertak för lokaler

Golv med undertak och golvavjämning

SAINT-GOBAIN SILENT FLOOR®, WEBER GOLVAVJÄMNING, APROBO DECIBEL 4, SAINT-GOBAIN GLASULL OCH ECOPHON MASTER A MBL5A
Golv med undertak och golvavjämning SAINT-GOBAIN SILENT FLOOR® WEBER GOLVAVJÄMNING, APROBO DECIBEL 4, SAINT-GOBAIN GLASULL OCH ECOPHON COMBISON DUO A MBL5B
Golv med undertak och golvgips SAINT-GOBAIN SILENT FLOOR® GYPROC GOLVGIPS, APROBO DECIBEL 4, SAINT-GOBAIN GLASULL OCH ECOPHON COMBISON DUO A MBL6A
Golv med undertak och golvgips SAINT-GOBAIN SILENT FLOOR® GYPROC GOLVGIPS, APROBO DECIBEL 4, SAINT-GOBAIN GLASULL OCH ECOPHON MASTER A MBL7

Lösningar för bostäder

Golvgips, stegljudsisolering och gipsundertak SAINT-GOBAIN SILENT FLOOR® GYPROC GK 41 med Gyproc GNE Normal

MBL8

Golvavjämning, stegljudsisolering och gipsundertak SAINT-GOBAIN SILENT FLOOR® GYPROC GK 41 med Gyproc GEE ErgoLite

MBL8E

Golvavjämning, stegljudsisolering och gipsundertak SAINT-GOBAIN SILENT FLOOR GYPROC GK 41 MED WEBERFLOOR 150 DURA OCH  GYPROC GNE 13 NORMAL MBL9

Innerväggar (IV)   

Lägenhetsskiljande vägg

Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä GYPROC GEE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 80 MM IV1
Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 100 MM IV2
Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 120 MM IV3
Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä  GYPROC GEE 13 ERGOLITE® OCH ISOVER SKALMURSSKIVAKL-TRÄ 100 MM IV4
Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä GYPROC GNE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 120 MM IV5
Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä och Gyproc stålregel GYPROC GFE, GYPROC GHE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 120 MM IV6A
Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä och Gyproc stålregel GYPROC GFE, GYPROC GNE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 120 MM IV6B
Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä och Gyproc stålregel GYPROC GFE, GYPROC GHE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 100 MM IV7A
Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä och Gyproc stålregel GYPROC GFE, GYPROC GNE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 100 MM IV7B

Bärande mellanvägg inom lägenhet

Bärande mellanvägg inom lägenhet GYPROC GEE 13 ERGOLITE® IV8
Bärande mellanvägg inom lägenhet GYPROC GFE OCH GYPROC GNE KLT 90 MM IV9
Bärande mellanvägg inom lägenhet, våtrum GLASROC H OCEAN KLT 90 MM IV10
Bärande mellanvägg inom lägenhet, våtrum GLASROC H OCEAN, PLYWOOD, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 100 MM IV11

Icke bärande innerväggar (IV)

Lägenhetsskiljande vägg

Lägenhetsskiljande vägg, icke bärande Gyproc stålregel GYPROC GHE, GYPROC GEE OCH GYPROC GDMED ISOVER PIANO IV12
Lägenhetsskiljande vägg, icke bärande Gyproc stålregel GYPROC GHE, GYPROC GEE OCH GYPROC GDMED ISOVER PIANO IV13
Lägenhetsskiljande vägg, icke bärande/bärande träregel GYPROC GHE, GYPROC GEE OCH GYPROC GTMED ISOVER TRÄREGELSKIVA IV20
Lägenhetsskiljande vägg, icke bärande/bärande träregel GYPROC GHE, GYPROC GEE OCH GYPROC GT MED ISOVER TRÄREGELSKIVA IV21

Mellanvägg

Mellanvägg, icke bärande Gyproc stålregel GYPROC GEE OCH GYPROC ER MED ISOVER PIANO® IV16
Mellanvägg, icke bärande Gyproc stålregel GYPROC GHE OCH GYPROC ER IV17
Mellanvägg, icke bärande Gyproc stålregel GYPROC GHE OCH GYPROC ER MED ISOVER PIANO® IV19 
Mellanvägg, icke bärande Gyproc stålregel GYPROC GHE OCH GYPROC XR MED ISOVER PIANO® IV19B
Mellanvägg, icke bärande/bärande träregel GYPROC GHE OCH GYPROC GT MED ISOVER TRÄREGELSKIVA IV22

Schaktvägg

Schaktvägg, icke bärande Gyproc stålregel GYPROC GEE OCH GYPROC ER IV23
Schaktvägg, icke bärande Gyproc stålregel GYPROC GEE OCH GYPROC ER MED ISOVER PIANO® IV24
Schaktvägg, icke bärande Gyproc stålregel  GYPROC GHE, GYPROC GEE OCH GYPROC ER IV25
Schaktvägg, icke bärande Gyproc stålregel GYPROC GHE, GYPROC GEE OCH GYPROC ER MED ISOVER PIANO® IV26

Våtrumsvägg

Våtrumsvägg,  icke bärande Gyproc stålregel GLASROC H OCEAN OCH GYPROC ER MED ISOVER PIANO® IV28

Back top