Saint-Gobain KL-träkonstruktioner

KL-trä konstruktioner / BIM-objekt

Saint-Gobain Sweden AB har konstruktionslösningar för såväl ytterväggar, tak, innerväggar och mellanbjälklag.

På underliggande sidor redogör vi för ett antal olika konstruktionslösningar per applikation och dess prestanda ur flera aspekter.

Informationen på de här sidorna ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har i kommande avsnitt varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

BIM-objekt

Alla konstruktionslösningarna finns även tillgängliga som Revit-objekt i Revit 2022 och kan laddas ned här >>

51 resultat