Digitalisering
digitalisering

Digital konstruktion

Att använda digitala verktyg i byggprojektering gör det möjligt att eliminera fel och förbättra produktiviteten. Att öka byggnadens produktivitet och effektivitet är inte bara viktigt för samhället utan skapar också lönsamhet för oss alla inom byggsektorn.

Vad menas med digitaliseringen av byggandet?

Byggbranschen blir mer och mer flerdimensionell och produktiviteten i sektorn måste höjas. Det finns ett växande behov av digitala verktyg i byggbranschen världen över, inte minst i Norden. Digitaliseringen av byggandet är ett intressant ämne både ur en ekonomisk och ur en social synvinkel. En teknikdriven, digital metod kan upptäcka potentiella fel och åtgärder som behöver korrigeras innan konstruktionen börjar uppföras, och kommer att:

  • Leda till betydande tidsbesparingar i byggprojekt
  • Hjälpa till att minska byggnadens totala miljöpåverkan 
  • Ge förbättrad lönsamhet och därmed också ha en positiv inverkan på ekonomin.
     

Hur kan vi påverka digitaliseringen av byggandet?

Som tillverkare av byggnadsmaterial har vi stor kunskap och expertis om material, produkter och lösningar, deras egenskaper, funktion och prestanda. Naturligtvis hanterar vi också våra produkters logistik- och leveranskrav. Vi kan erbjuda kundspecifika lösningar och öka användarvänligheten av våra produkter såväl som säkerheten vid installationen. Vi kan se till att rätt produkter anländer till platsen vid rätt tidpunkt, i optimala leveransmängder för kunden och förpackas på ett sådant sätt att lagring på plats också är möjlig vid behov. Något som vi ofta kallar byggoptimering. Dessutom ger vi våra kunder vägledning och support för återvinning av förpackningsmaterial och eventuella överskottsmaterial. Tack vare allt ovanstående har vi en unik möjlighet att göra digitaliseringen av byggandet lönsamt för våra kunder. 

Att förbättra byggproduktionen med digitala verktyg är en del av kärnan i vår strategi, tillsammans med ansvar för bygganvändarnas komfort och samhällets välbefinnande som helhet Det handlar inte om ekonomi eller att maximera vinst, utan om möjligheten att stärka samarbetet och bygga långsiktiga, förtroendebaserade partnerskap . Vi tror på att långsiktiga partnerskap fungerar som en grund för en rättvis, hållbar och lönsam affärsverksamhet.

Digitaliseringen av byggandet är inte bara viktig för samhället utan skapar också lönsamhet för oss alla inom byggsektorn.
 

Exempel på våra digitala tjänster

Saint-Gobain Silent Wall

Saint-Gobain Silent Wall

Saint-Gobain Silent Wall möjliggör byggnation i bullerutsatta områden för invändig ljudklass B.

Isover IsoDim

Isover IsoDim® on-line

Enkelt och praktiskt hjälpmedel för projektörer, återförsäljare, entreprenörer, forskare, studenter.

Isover u-värdesberäknare

Isover U-värdesberäknaren

Beräknar U-värdet på de flesta förekommande konstruktionerna i olika typer av byggnader. 

Gyproc WallSelector

Gyproc WallSelector

Interaktiv sökfunktion för att hitta rätt innervägg för varje byggnads behov.

Weber Beräkningscentral

Webers Beräkningscentral

Enkla, men kraftfulla verktyg som underlättar planeringen av olika projekt.