Klimatdeklaration av byggnader
Klimatdeklaration av byggnader

Klimatdeklaration av byggnader

Den 1 jan 2022 införde Boverket ett nytt lagkrav på Klimatdeklaration av byggnader. Lagkravet innebär att varje nybyggd fastighet ska redovisa vilken klimatpåverkan som fastigheten orsakat.

Krav på klimatdeklarationer

Krav på klimatdeklarationer är ett steg i en statlig styrning för minskad klimatpåverkan vid byggande. För att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad krävs det en livscykelanalys och uppgifter om klimatpåverkan från byggprocessen. Uppgifter om byggmaterialets klimatpåverkan kan hämtas från EPD:er.

Planen är att lagen ska implementeras stegvis, och till en början endast omfatta nybyggnation av större fastigheter så som flerbostadshus och lokalbyggnader. År 2024 kommer lagen även omfatta småhus. Ett viktigt steg på vägen till en klimatdeklaration är att börja använda LCA-metodiken för att identifiera och kvantifiera byggnaders klimatpåverkan.

CO2-budget

En koldioxidbudget gör det möjligt för byggprojekt att räkna ut sina koldioxidutsläpp och få en överblick på hur mycket koldioxid som är möjligt att släppa ut  för att målet om netto nollutsläpp. På Saint-Gobain tror vi att det i framtiden kommer finnas en CO2-budget för projekt att förhålla sig till på samma sätt som projekt idag har en tidsmässig och ekonomisk budget.

Med en CO2-budget för materialskedet kan exempelvis valet av byggmaterial eller konstruktionslösningar optimeras. Mycket handlar om rätt produkt på rätt plats. På Saint-Gobain erbjuder vi teknisk rådgivning för att optimera byggnaden på bästa sätt.