Livscykelanalys och EPD
Livscykelanalys

Livscykelanalys och EPD

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att ta fram en helhetsbild av miljöpåverkan som kan uppkomma under en produkts eller en byggnads livslängd. Steg för steg beräknas miljöpåverkan från råmaterial och tillverkning av byggprodukter, hela vägen till slutskede och återvinning.

Livscykelanalys (LCA)

Genom ta reda på i vilket steg i livscykeln miljöpåverkan är som störst, kan vi som företag rikta våra miljöansträngningar åt rätt håll och bidra till att minska negativ miljöpåverkan – både i vår egen verksamhet, men även hos våra kunder och leverantörer under byggmaterialets hela användningstid. Redan på 1990-talet startade Saint-Gobain arbeta med livscykelanalyser för att bedöma miljöpåverkan från våra produkter och system. 

Image
Livscykelanalys

Klimatpåverkan från byggnader

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser och vi i byggsektorn behöver radikalt sänka vår klimatpåverkan då vi idag står för mer än en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser årligen. Ett viktigt steg i detta arbete är att redan i projekteringsfasen föreslå miljöförbättringar genom att jämföra olika konstruktionslösningar och materialval. Via en livscykelanalys kan du till exempel upptäcka om en ytterväggskonstruktion ger en stor miljöpåverkan när den tillverkas, eller hur stor miljöpåverkan det blir om byggprodukterna behöver fraktas långt.

Byggskedet samt energianvändningen som krävs för byggnadens drift är det i byggnadens livscykel som ger störst påverkan på miljön. I takt med att byggnaders energiprestanda förbättras får miljöpåverkan från byggprocessen och uppförandet av byggnader en allt större betydelse. Produktion av byggmaterial utgör den större delen av miljöpåverkan då framställning i fabrik ofta är en energikrävande process. På Saint-Gobain tar vi fram produktspecifika EPD:er där du kan få reda på hur stor klimatpåverkan en  produkt har orsakat.