Våra åtgärder för hållbarhet
Våra åtgärder för hållbarhet

Våra åtgärder för hållbarhet

På Saint-Gobain har vi åtagit oss att se till att våra aktiviteter, våra anställda och våra partners arbetar tillsammans för att bygga en mer hållbar och inkluderande värld.

Image
DEHS_Environment objectives 2030

För att strukturera vårt förhållningssätt till hållbarhet har vi satt upp flera mål att nå fram till 2030:

 • Vattenhanteringen på våra anläggningar
 • CO2-utsläpp (reduktionsmål i absolut värde)
 • Cirkulär ekonomi: minska användningen av ursprungliga råvaror och generering av avfall
 • Transparens genom livscykelanalyser (LCA)

Minska CO2-utsläppen: vårt mål nettonoll koldioxidutsläpp

Att mildra klimatförändringarna innebär att minska koldioxidutsläppen.

Målet är enkelt: år 2050 ska vi inte släppa ut mer koldioxid än vi tar upp.

Saint-Gobain gjorde detta åtagande 2019 genom att underteckna UN Global Compacts löfte "Business Ambition for 1,5°C". Vår CO₂-färdplan innehåller koncernens nya åtaganden fram till 2030: att minska inte bara dess direkta och indirekta koldioxidutsläpp, utan också utsläppen längs dess värdekedja.

 • 33 % minskning av scope 1 och 2 utsläpp i absoluta tal jämfört med 2017 års baslinje
 • 16 % minskning av scope 3-utsläppen jämfört med 2017
 • Dessa nya mål för 2030 har validerats av Science-Based Targets-initiativet (SBTi) som anser dem vara i linje med vårt åtagande för 2050.

För att nå våra mål kommer vi att dedikera en riktad investerings- och FoU-budget på cirka 100 miljoner euro per år fram till 2030.
Två interna koldioxidpriser har också införts (75 €/ton CO₂e för investeringar, 150 €/ton för FoU-projekt) för att uppmuntra användningen av teknik med låga koldioxidutsläpp.

Vår omställning till cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin är en motståndskraftig tillväxtmodell anpassad till förändringar i tillgängliga resurser. En framgångsrik övergång till den cirkulära ekonomin kommer att göra det möjligt att på lång sikt fortsättningsvis kunna erbjuda lösningar och tjänster som tar hänsyn till miljö, arbetskraft och samhälleliga förväntningar och som balanserar välbefinnande, hållbarhet och prestation för intressenterna.
Vår strategi för att utveckla cirkulär ekonomi har följande fokusområden:

 • utveckla produkter och lösningar för att minska användningen av ursprungliga råvaror och främja ökad användning av återvunna eller förnybara material, förlänga deras livslängd och underlätta deras återvinning eller återanvändning för att minska resursintensiteten hos lösningarna;
 • utveckla nya tillverkningsprocesser;
 • arbeta med intressenter för att utveckla nya affärsmodeller och värdekedjor.

Produktförvaltning: ökad transparens

Saint-Gobain har i många år varit engagerade i främjandet av livscykelanalyser (LCA) för att bättre förstå och kontrollera miljöpåverkan från sina produkter. Dessa analyser är användbara för att vägleda innovation, bättre informera kunder och svara på en växande efterfrågan på marknaden för större transparens.

Saint-Gobain har åtagit sig att se till att 100 % av koncernens intäkter senast 2030 genereras med produkter som omfattas av verifierade LCA (Life Cycle Analyses) eller EPD (Environmental Product Declarations), exklusive distributionsaktivitet.

Med mer än 1 800 verifierade EPD publicerade i över 35 länder är koncernen världens ledande leverantör av verifierade EPD:er – i volym – inom byggsektorn.

Förvalta vattentillgångarna på ett bättre sätt

Saint-Gobains vattenpolicy befäster vår önskan att minska effekterna av koncernens verksamheter på vattenresurserna så mycket som möjligt, oavsett om det gäller vattenintag eller utsläpp.
Det långsiktiga målet är att ta ut så lite vatten som möjligt och sträva efter ”nollutsläpp” av industrivatten i flytande form, samtidigt som man undviker att generera nya effekter för andra naturliga miljöer och/eller för andra intressenter. För detta ändamål gör Saint-Gobain sitt yttersta för att:

 • minska vattenuttag från den naturliga miljön och optimera processer för att minimera vattenförbrukningen;
 • återanvända "processvatten" när det är möjligt;
 • återvinna på plats eller utanför anläggningen med lämpliga tekniker;
 • inte försämra vattenkvaliteten genom att minska och kontrollera utsläpp till den naturliga miljön och förhindra oavsiktlig förorening;
 • inte konkurrera med lokalbefolkningen om tillgång till dricksvatten.