Saint-Gobain Renoveringslösningar

Lösningar för renovering av klimatskalet per applikation

Renoveringslösningar

Lösningar för renovering av klimatskalet per applikation

Här redogör vi för ett antal olika lösningar per applikation och dess prestanda ur flera aspekter. Avseende ”Klimatavtryck” så har beräkningar gjorts utifrån officiella EPD:er (A1-A3).

Informationen i renoveringsguiden, och lösningarna på saint-gobain.se, ska ses som vägledning i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har, i kommande avsnitt, varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven från BBR.

Lösningar finns enligt följande skiss för Bostäder och Lokaler.

Utgångsvärde för konstruktionerna, beträffande U-värde, är konservativt bedömda och vi rekommenderar verifiering av befintlig konstruktion för bedömning av korrekt utgångsvärde. Detta kan ske antingen via ritningsunderlag / observation / inspektion eller via mätning med hjälp av QUB/e. Observera att beräkningar kopplat till energibesparing bara omfattar renovering av klimatskalet.

50 resultat