Saint-Gobains lösningar för byggande i KL-trä
Saint-Gobain KL-träkonstruktioner

Saint-Gobains lösningar för byggande i KL-trä

Det är sannolikt att det i en framtid kommer det att byggas mer i trä men det finns utmaningar. Saint-Gobain Sweden AB kan presentera alternativa lösningar för byggande i KL-trä som möter utmaningarna.

Förutsättningar

På senare år har fokus flyttats från CO2-utsläpp som uppstår under driftsfasen av en byggnad, kopplat till energianvändningen av byggnaden, till att mer och mer fokusera på själva uppförandet av den. KL-träbyggnader uppges ha vissa fördelar gentemot traditionella flervåningsbyggnader uppförda i betong, till exempel lägre CO2-utsläpp, bättre byggergonomi och kortare montagetid.

Sedan 1994 har Boverket utformat byggnormer som möjliggör byggnation av trähus i fler våningar än två. Numera byggs trähus mestadels för byggnader med upp till 8 våningar, men det finns trähus som projekteras för upp till 19 våningar i Sverige. Det är sannolikt att det i en framtid kommer det att byggas mer i trä, även höga flerbostadshus och då ofta med KL-trästommar. Flera aktörer i Sverige har valt att satsa på utökning av kapacitet for att producera dessa och inom några år kommer vi att gå från en produktionskapacitet på 23 000 m3 KL-trä till uppemot 250 000 m3. (Källa: Svenskt Trä )

Utmaningar

Det finns dock utmaningar när det gäller byggande i KL-trä, exempelvis avseende brandsäkerhet, fuktsäkring, ljudmiljö samt mekanisk stabilitet för höga byggnader. Det är därför viktigt med korrekt projektering.

Saint-Gobain Sweden AB har ett flertal produkter och lösningar som möjliggör uppförande av säkra byggnader med hög komfort och kan presentera alternativa lösningar för byggande i KL-trä. Vi tar hållbarhetsutmaningen på största allvar och har satt som mål att vara klimatneutrala som producent av byggmaterial 2050.

Vi har tagit fram en projekteringsguide för byggande i KL-trä, som ska fungera vägledande i projekteringens tidiga skede, där vi presenterar våra lösningar kopplat till komfort, hållbarhet och Boverkets byggregler. 

Saint-Gobains KL-trä projekteringsguide

KL-trä guide

Projekteringsguide för uppförande av hållbara och effektiva lösningar till KL-träbyggnader.

Saint-Gobain KL-träkonstruktioner

KL-trä konstruktioner BIM

Lösningar för såväl ytterväggar, tak, innerväggar och mellanbjälklag. BIM-objekt.

Saint-Gobain KL-träkonstruktioner

KL-trä källhänvisning

Klimatavtrycken för KL-träkonstruktioner är beräknat utifrån tredjepartsverifierade EPDer.

Saint-Gobain referensobjekt

Referenser KL-trä

Byggprojekt som byggts med KL-träkonstruktion och material från Saint-Gobain.

Image
KL-trä MBL3A

Vad är KL-trä?

Korslimmat trä, KL-trä, är en träbaserad byggprodukt som tillverkas i skivform och som är uppbyggd av ett ojämnt antal skikt bestående av hyvlat trä. Normalt används tre, fem, sju eller nio skikt. Varje skikt består av fingerskarvade lameller (”brädor”) lagda sida vid sida.

I varje skikt är brädorna lagda i rät vinkel relativt intilliggande skikt. Skikten limmas sedan samman och pressas ihop. Vissa tillverkare använder sig av kantlimmade brädor, vilket innebar att brädorna i varje skikt limmas samman även sida vid sida, längs kanterna.

Ibland benämns detta även som CLT, vilket kommer från den engelska termen för Cross-laminated timber.