Innovation
Saint-Gobain innovation

Innovation

Forskning och innovation är viktiga komponenter i Saint-Gobains strategi. Koncernens forskning fokuserar både på banbrytande innovationer och kontinuerliga förbättringar av produkter, processer och tjänster, i en anda av öppenhet och lyhördhet för kundernas behov.

Inom Saint-Gobain är samarbete och partnerskap med våra intressenter en självklar del av verksamheten. Vare sig det handlar om universitet, kommuner, kunder eller andra intressenter ser vi samarbetet som ett sätt att utforska potentialen i befintliga lösningar samt att skapa nya innovativa lösningar.

Traditionen om hur vi bygger och de faktiska miljöerna vi lever i skiljer sig från region till region, från land till land. Vi har flera FoU-anläggningar i både Sverige och Norden.

Central innovation är grunden för vår framgång för att skapa överlägsna lösningar, med det är  de lokala anpassningarna och de lokala uppfinningarna som är avgörande för att våra lösningar är "precis rätt" i det område där de produceras och används.

KONTAKT

Elin Søndergård, ph.d.
R&D Director, Saint-Gobain Nordic and Baltic

elin.sondergard@saint-gobain.com