Central innovation
Saint-Gobain innovation

Central innovation

Att utforma innovativa, högkvalitativa produkter och lösningar som ska förbättra våra livsmiljöer och vår vardag är själva hjärtat i Saint-Gobains strategi. Det är koncernens och medarbetarnas ansvar, och en stor källa till motivation. Genom innovationer bidrar medarbetarna till att minska byggnaders, processers och nya högkvalitativa lösningars påverkan på miljön.

 

FORSKNING SOM FÖRUTSER FRAMTIDENS UTMANINGAR

Innovation är koncernens största och mest särskiljande styrka när man nu står inför en växande konkurrens och många nya marknadsaktörer.

När det gäller högkvalitativa produkter är det Saint-Gobains förmåga att kombinera ledande teknik med design som gör att man kan flytta fram positionerna. På marknader där konkurrenterna fokuserar på lågpriserbjudanden, blir kontinuerliga innovationer för att reducera kostnader och kunna erbjuda mer effektiv kundservice det enda sättet att behålla sin konkurrenskraft.

 

ÅTTA STRATEGISKA PROGRAM

Saint-Gobains strategiska forskningsprogram leder till en projektportfölj som öppnar dörren till nya marknader och tekniker.

 • Aktivt glas
 • Högpresterande isoleringssystem
 • Isoleringssystem för ytterväggar
 • Funktionella flexibla folier
 • Belysning
 • Energieffektivitet och miljöpåverkan av vänliga processer
 • Fastoxidbränsleceller (SOFC)
 • Förberedande: energilagring

LYSSNA TILL MARKNADENS BEHOV

Koncernens strategiska tillväxt i kombination med en successiv förändring av livsmiljöer och byggmarknader, skapar inom Saint-Gobain en anda av öppenhet och lyhördhet för kundernas behov. För att tillmötesgå förväntningar och kunna förutse kommande behov, utvecklar koncernen ny forskningskompetens och främjar en starkare kultur av partnerskap och gemensam utveckling.

 

UTVECKLA EN MILJÖINNOVATIV KULTUR

En del av förbättringsarbetet innebär att Saint-Gobain nu har som målsättning att genomföra livscykelanalyser av samtliga produktsortiment för byggindustrin.

Livscykelanalyser är ett vetenskapligt verktyg för multikriterieanalyser av en produkts samlade, potentiella miljöpåverkan, från utvinning av råmaterial till produktion, distribution, installation, användning, livscykelns slut och återvinning.

När den miljömässiga påverkan har mätts används livscykelanalysen till att försöka minska produkternas miljöpåverkan, samtidigt som man skapar ett mervärde. Detta är den dubbla målsättningen i Saint-Gobains strategi för eco-innovation. Eco-innovation går ut på att koncernen ska förse kunderna med verkligt mervärde, genom att erbjuda produkter och lösningar som minimerar byggnadernas och infrastrukturernas miljöpåverkan under hela livscykeln.

En produkt eller lösning är eco-innovativ om den bidrar till att minska byggnaders och infrastrukturers resursförbrukning (särskilt energi och vatten) och/eller under sin livscykel har en mindre miljömässig påverkan.

Det finns många exempel på den växande andelen innovativa produkter och lösningar i koncernens innovationsportfölj. Saint-Gobains engagemang för detta initiativ kan ses i följande succéer på marknaden.

 • 2009: PAMs Blutop lättare rör
 • 2009: Verallias ekologiska EcoVa-flaskor
 • 2010: Saint-Gobain Glass Miralite Revolution blyfri speglar
 • 2012: weber.therm A200 isoleringssystem för ytterväggar i kombination med weber.pas topp ytbeläggning
 • 2013: Saint-Gobain Performance Plastics nya sortiment av Tygon® bio-sourced phthalate- och BPA-free tubing
 • 2013: Saint-Gobain Sekurits SGS CoolCoat värmereflekterande vindruta som minskar behovet av luftkonditionering, vilket minskar bränsleförbrukningen för ett miljövänligt resultat


Saint-Gobains mål är att sprida denna kultur av eco-innovation systematiskt genom hela organisationen. Det innebär att skapa medvetenhet och utbildning för forskare, samt för marknadsföring, inköp, hälso-miljö-säkerhet och produktionsteam. Eco-innovation är systemisk och kräver kontinuerlig dialog mellan alla inblandade funktioner. Arbetslagen kommer att behöva ett gemensamt vokabulär och verktyg för att definiera mål, liksom de resurser som krävs för att uppnå dessa mål.