Grow and Impact
Grow and impact

Grow and Impact är Saint-Gobains strategiska plan

Saint-Gobain är mycket väl positionerad på strukturellt växande hållbara byggmarknader.

Tack vare det kompletta utbudet av lösningar och den funktionsbaserade lokala utvecklingsmodellen bör Saint-Gobain kunna överträffa sina underliggande marknader som även de har god tillväxt.

Saint-Gobain är en nyckelspelare i kampen mot klimatförändringar med målet att maximera den positiva påverkan som koncernen ger sina kunder och minimera sitt eget miljöavtryck:

  • Hållbara lösningar står för 72 % av koncernens omsättning
  • De lösningar som koncernen säljer på ett år förhindrar utsläpp av cirka 1 300 miljoner ton CO2 under deras livstid


VI VILL VARA….

världsledaren...

Vi vill fortsätta vår tillväxtbana för att förbli eller bli ledande på de flesta av våra marknader. Att vara ledare innebär också att genom våra värderingar, våra handlingar och våra åtaganden vara en referens för alla våra intressenter: medarbetare, kunder, konsumenter, medborgare. Slutligen, att vara ledare innebär att vara en pionjär och bana väg för andra, genom att ständigt förnya oss med och för det ekosystem som vi verkar i.

….för hållbart byggande

Vårt värdeerbjudande är att erbjuda ett alternativ till tungt byggande, med metoder, lösningar och tjänster som tar ett större miljöansvar (minskade koldioxidutsläpp och resursförbrukning, mer komfort) och mer prestanda (minskad byggtid, ekonomiska besparingar, etc.).

Genom denna vision, som ger full mening åt vårt åtagande att uppnå koldioxidneutralitet till 2050 *), bidrar vi till den globala ansträngningen att bekämpa klimatförändringar, att skydda resurser och att skapa bekväma och värdiga hem för alla. 

 

*) Saint-Gobain Sweden AB har ambitiös färdplan som ska minska utsläppen med 40 % fram till 2030 och som även inkluderar värdekedjans klimatutsläpp, Jämfört med 2017. Scope 1-3, ton CO2e (absoluta emissioner). Med dessa insatser ska vi uppnå klimatneutralitet senast år 2045 och därmed bidra till ett fossilfritt Sverige.