Komfort

Ett bra inomhusklimat berikar våra liv

Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus. Därför bör våra byggnader först och främst vara utformade för oss människor och det vi vill göra när vi vistas där.

Vi på Saint-Gobain erbjuder kunskap och lösningar som förbättrar inomhuskomforten i byggnader och människors välbefinnande.

Genom att använda vår kunskap och våra lösningar kan man skapa en bättre ljudmiljö, få bättre luftkvalitet, mer naturligt dagsljus, jämnare och behagligare temperatur samtidigt som man får en mer hållbar byggnad.

Lise-Lott Larsson Kolessar, White arkitekter
Många pratar om social hållbarhet, men få vet vad det egentligen innebär. Inom arkitektur och stadsbyggnad menar vi att det handlar om att sätta människan i centrum. Att utgå från människors olika behov när vi planerar städer, eller en ny byggnad
Lise-Lott Larsson Kolessar
Hållbarhetsstrateg White arkitekter
Back top