Miljödokumentation
Miljödokumentation

Miljödokumentation

Vi vet hur viktigt det är med att samla in information om byggmaterialen du ska använda i dina hållbara byggprojekt, särskilt om du riktar dig mot en byggcertifiering som LEED, BREEAM-SE eller Miljöbyggnad. Därför förser vi dig med den dokumentation du behöver. Och du kan alltid kontakta våra experter om du vill veta mer!

Miljövarudeklarationer (EPD)

EPD - vad är det?

Vi på Saint-Gobain arbetar aktivt med livscykelanalyser för att bedöma klimatpåverkan för våra produkter och system. Dessa analyser presenteras i miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er (Environmental Product Declaration). EPD:erna är tredjepartsverifierade av en oberoende expert och följer branschstandarder. Vi har också EPD för Saint-Gobain Silent Wall.

Läs mer om vad en EPD är här >>


Saint-Gobains EPD:er

Du hittar våra EPD:er på våra hemsidor för respektive varumärke (se nedan) eller direkt på de lokala EPD plattformarna så som EPD international eller EPD Norge

Det finns en stor global efterfrågan på verifierad och vetenskaplig information om produkters och byggmaterials miljöprestanda. EPD-deklarationen ger transparent och jämförbar information och kan användas för att beräkna klimatpåverkan för en hel byggnad.

Saint-Gobain Silent Wall
Weber
Gyproc

Isover

Saint-Gobain Glass
Saint-Gobain Ecophon

Övrig dokumentation

Vi förser de produktdatabaser som finns på marknaden med miljöinformation. Du hittar till exempel våra produkter i BASTAByggvarubedömningen (BVB) eller SundaHus. Vi har också ett stort antal produkter som är listade hos Svanen och kan användas i Svanenmärkta byggnader. Kontakta oss om du skulle sakna information om någon av våra byggprodukter! 

Vi erbjuder även kompletterande information och dokument när det behövs för din certifieringsprocess, som t.ex. ISO 14001-certifikat för våra anläggningar.

 

Image
Dokument