Akustik och ljudmiljö
Akustik och ljudmiljö

Akustik och ljudmiljö

Ljudmiljön i en byggnad har stor påverkan på den upplevda komforten

Ljudkomfort

Det akustiska inomhusklimatet har stor inverkan på den upplevda komforten. Det handlar om att inte bli störd av buller utifrån, mellan rum och våningar samt om att ha en behaglig ljudnivå utan eko i rummen. En bra ljudmiljö har en positiv effekt på vårt välbefinnande, produktivitet och kommunikation.

Behaglig ljudmiljö

Vi sover bättre och har lättare att koncentrera oss utan störande och oönskade ljud och vi kommunicerar bättre i bullerfria miljöer. Människor uppfattar ljud och volym subjektivt, men det går skapa en behaglig ljudmiljö med god ljudisolering och ljudabsorbering genom mäta t.ex.ljudtryck (dB), efterklangstid och taltydlighet.