Uppfinna morgondagens lösningar
Uppfinna morgondagens lösningar

Uppfinna morgondagens lösningar

På Saint-Gobain anser vi att vi redan idag måste arbeta med morgondagens lösningar. Vi vill vara i framkant när det gäller innovativa hållbara lösningar och vi är redo att utveckla lösningar för kommande generationer.

Minskad miljöpåverkan från våra verksamheter

Vi har gjort starka åtaganden och åtgärder för att minska miljöpåverkan från våra verksamheter. Vi sätter ett extra fokus på att minska vårt koldioxidutsläpp och främja en mer cirkulär ekonomi.

Vi har åtagit oss att minska vår energiförbrukning med 15% och våra CO2-utsläpp med 20% till 2025*.
För att stödja den övergången har vi infört en intern prissättning av koldioxid som syftar till att påskynda övergången till teknik med låga koldioxidutsläpp.

Från och med den 1 januari 2018 har verksamheter inom Saint-Gobain i Norden gått över till grön el, inkluderat samtliga verksamheter i Sverige. Vi uppskattar att övergången till grön el kommer reducera vår miljöpåverkan med cirka 40 000 ton CO2 per år, vilket motsvarar ungefär 40 000 tur- och returresor mellan Stockholm och New York.

Vi har också åtagit oss att minska den mängd icke återvunnet avfall vi genererar med 50% och vattenanvändningen med 80%, till 2025 jämfört med 2010.

Som ett exempel inkluderar våra Gyproc-fabriker idag mer och mer återvunnet gips i produktionen, mycket tack vare det starka engagemanget hos våra medarbetare som arbetar med de industriella processerna. Vår Gyproc anläggning i Kalundborg fick under 2018 motta pris från WIN WIN Gothenburg Sustainability Award för den industriella symbios som fabriken ingår i. 

* Vid iso-produktion för nämnda parametern, baslinje 2010.

Eco-innovation

På Saint-Gobain är vår ambition att skapa mervärden för våra kunder genom att utveckla innovativa och klimatsmarta lösningar som har en bättre inverkan på både människor och vår planet.

Vid utveckling av en ny byggprodukt tittar vi på hela produktens livscykel, från utvinning av råmaterial till rivning och återvinning i produktens slutskede.

Vi fokuserar på att minska inverkan på miljö och hälsa, samtidigt som våra lösningar ska förbättra och ge mer hållbarhetsfördelar för våra kunder detta både under och efter installationen i en byggnad.

Slutligen kikar vi på flertalet olika kriterier relaterade till olika hållbarhetsutmaning, så som koldioxidpåverkan, vattenanvändning och återvinning.

För att stödja våra utvecklingsteam när det gäller att inkludera hållbarhet i produktutvecklingsprocessen så har vi har vi tagit fram strategin Eco-innovation. Hittills har över 650 personer ur vår personal utbildats i Eco-innovation över hela världen. I Norden anordnades vår första Eco-innovation utbildning i början av 2015 och vi arbetar med detta fortlöpande sedan dess. Vi prioriterar hållbarhet i vårt utvecklingsarbete och har idag påbörjat flertalet pilotprojekt och samarbeten i Norden som hjälper oss ta fram framtidens lösningar.

SCORE, Sustainability at the core of our business

Vi har utvecklat ett robust och innovativt verktyg för att bedöma hållbarhetsprestandan för våra byggprodukter som vi kallar SCORE.

Denna metod utvärderar produktens prestanda över hela livscykeln inom 5 kategorier - Energi & Klimat, Hälsa, Material & Cirkulär ekonomi, Vatten och Värdeskapande lokalt – där 21 indikatorer utvärderas. Till exempel tar vi hänsyn till produktens koldioxidavtryck, återvinning och om den emitterar.

Sverige har varit det första landet där Saint-Gobain valt att testa metodiken och vi har därför bedömt våra svenska produkter och börjat använda resultaten i vår Eco-Innovation process. Som följd av detta positiva resultat håller vi nu på med att etablera SCORE i alla de övriga nordiska länderna.

SCORE är för oss ett väldigt bra verktyg internt för att dela hållbarhetskunskapen inom vår organisation. Marknadsföring, Utvecklingsavdelningen och Ledningsgruppen har nu lätt tillgång till hållbarhetsprofilen för varje produkt och kan använda denna info i sin beslutsprocess.

Vi anser också att det är en bra grund för diskussion och samarbete med övriga intressenter och våra kunder från hela värdekedjan.

Om du vill veta mer om SCORE, tveka inte att besöka webbsidan om detta eller kika på videon.

Image
Eco-innovation