Certifiering av byggnader

Att bygga hållbara och miljöriktiga byggnader har ökat drastiskt de senaste åren och allt fler aktörer väljer att certifiera sina byggnader. Upptäck nedan hur våra produkter och lösningar från Saint-Gobain kan hjälpa till och bidra med poäng i de olika certifieringssystemen som finns på den svenska marknaden (Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen).

Hållbara och miljöriktiga byggnader

Vi på Saint-Gobain har lösningar som gör byggnader mer effektiva när det gäller att minska energiförbrukningen och klimatpåverkan. De flesta av våra lösningar (så som isolering, glas, vägg- och golvsystem) hjälper redan, och kommer att hjälpa ännu mer i framtiden, till att förbättra energieffektiviteten och minska byggnaders klimatpåverkan.

Morgondagens boende- och livsmiljöer kommer att innefatta alla dimensioner av komfort. Alla vill ha en känsla av välbefinnande i sitt hem, att känna sig trygga, bekväma och friska. Vi på Saint-Gobain erbjuder estetiska lösningar (fönster, färgade puts- och fasadprodukter, spackel för släta väggar etc.) och lösningar för att förbättra inomhusmiljön i allt från akustisk och termisk komfort till luftkvaliteten och tillgång till dagsljus.
 

Back top