Ljus

Bra belysning och särskilt dagsljus är viktigt för människors välbefinnande.

Visuellt

Bra belysning och naturligt dagsljus har en positiv inverkan på vårt välbefinnande, vår produktivitet och den biologiska cykeln som reglerar vår sömn. Rätt belysning förbättrar arkitekturen och ger det ljus som behövs för att tydligt kunna se, läsa och utföra arbetsuppgifter som ställer krav på goda ljusförhållanden. 

Handlar det bara om belysning?

Visuell komfort handlar inte bara om belysning utan även hur ett hus designas för att passa in i omgivande landskap. Ljusdesign bör även bidra till att göra byggnaden energieffektiv och hållbar.

Komfortparameter SE - visuell komfort

Det handlar om att skapa en inomhusmiljö som är en kombination av bra luftkvalitet, lagom temperatur, bra ljudmiljö och bra ljuskvalitet. Alla dessa faktorer måste balanseras och anpassas till människors behov.
Michael Thornblad
Marketing Manager, Saint-Gobain Norden och Baltikum
Back top