Ljus och belysning
Ljus

Ljus och belysning

Bra belysning och särskilt dagsljus är viktigt för människors välbefinnande.

Visuellt

Bra belysning och naturligt dagsljus har en positiv inverkan på vårt välbefinnande, vår produktivitet och den biologiska cykeln som reglerar vår sömn. Rätt belysning förbättrar arkitekturen och ger det ljus som behövs för att tydligt kunna se, läsa och utföra arbetsuppgifter som ställer krav på goda ljusförhållanden.

Handlar det bara om belysning?

Visuell komfort handlar inte bara om belysning utan även hur ett hus designas för att passa in i omgivande landskap. Ljusdesign bör även bidra till att göra byggnaden energieffektiv och hållbar.