Klimatneutralt byggande
Klimatneutralt byggande

Klimatneutralt byggande

En klimatneutral byggnad definieras genom att ha netto noll utsläpp av växthusgaser. Med netto noll menas ett tillstånd där alla aktiviteter inom värdekedjan summeras och i slutändan inte ger någon påverkan på växthuseffekten.

Netto noll utsläpp

Netto noll att utsläpp som sker ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet eller med tekniska lösningar och därmed inte bidra till växthuseffekten. Bilden visar teorin för en netto noll byggnad, som också används när byggnader ska certifieras enligt NollCO2. 

Image
Netto noll utsläpp

Saint-Gobain kan bidra redan idag

En klimatneutral byggnad definieras genom att ha netto noll utsläpp av växthusgaser. Med netto noll menas ett tillstånd där alla aktiviteter inom värdekedjan summeras och i slutändan inte ger någon påverkan på växthuseffekten. Med andra ord innebär netto noll att utsläpp som sker ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet eller med tekniska lösningar och därmed inte bidra till växthuseffekten. Bilden visar teorin för en netto noll byggnad, som också används när byggnader ska certifieras enligt NollCO2. 

Saint-Gobain kan bidra till klimatneutralt byggande redan idag. För att göra det enkelt att välja byggmaterial med låg klimatpåverkan tar Saint-Gobain fram tredjepartsverifierade EPD:er (miljövarudeklarationer) för byggprodukter. I dag är det omkring 65 EPD:er som är listade hos programoperatörerna EPD Norge och EnvironDec.

Saint-Gobain hjälper till att effektivisera och optimera byggprocessen, i allt från planering och projektering till drift och underhåll. Genom teknisk rådgivning, digitala verktyg och lösningar skapas möjlighet till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar i allt från val av konstruktion och material till leverans, montering, avfallshantering och omkostnader på byggplatsen.