Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapport - hållbarhetsåret 2023

Under 2021 startade Saint-Gobain Sweden ett nytt kapitel genom introduktionen av var färdplan – ”Vi bygger hållbarhet” – där vi har satt upp ambitiösa, men realistiska mål till 2030 för att kunna bli klimatneutrala till 2045. Färdplanen innebär att vi ska reducera vara egna utsläpp av växthusgaser (Scope 1 och 2) och de utsläpp som är kopplade till vår värdekedja (Scope 3) med 40 procent i förhållande till 2017, absoluta tal (emissioner). I Saint-Gobain Sweden ABs hållbarhetsrapport delar vi med oss av våra åtaganden, aktiviteter och resultat kopplat till våra miljömässiga och sociala initiativ.


Hållbarhetsåret 2023 - Saint-Gobain i Sverige


I årsredovisningslagen finns krav på att bolag som uppfyller kriterierna nedan, även ska ha en hållbarhetsredovisning:

  • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
  • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
  • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.


Dotterföretag i koncerner behöver inte upprätta en egen hållbarhetsrapport, om de omfattas av en hållbarhetsrapport for koncernen. Saint-Gobain Sweden AB ingår i Saint-Gobain koncernen som årligen tar fram en komplett hållbarhetsrapport i ett Universal Registration Document. För att presentera arbetet inom Saint-Gobain Sweden AB har vi tagit fram denna rapport som fokuserar på vårt hållbarhetsarbete under 2023.

Image
Ledande inom hållbart byggande

Ledande inom hållbart byggande

På Saint-Gobain har vi ett aktivt engagemang för hållbarhet och hållbart byggande och är stolta över att vara en erkänd ledare inom vår bransch.

LÄS MER

Image
En engagerad partner

Vi är en engagerad partner

Saint-Gobain samarbetar med flera större organisationer, bland annat Green Building Councils (GBC), för ett mer hållbart samhällsbyggande.

LÄS MER

Image
Uppfinna morgondagens lösningar

Uppfinna morgondagens lösningar

På Saint-Gobain anser vi att vi redan idag måste arbeta med morgondagens lösningar. Vi vill vara i framkant när det gäller innovativa hållbara lösningar och vi är redo att utveckla lösningar för kommande generationer.

LÄS MER

Image
Experter på hållbart byggande

Experter på hållbart byggande

På Saint-Gobain tar vi hållbarhet på allvar och har därför satt ihop ett team av hållbarhetsexperter för att stödja våra kunder i byggprojekt, och samarbeta för att skräddarsy lösningar i linje med era hållbarhetsmål.

LÄS MER