Saint-Gobain uppmärksammas igen för sitt ledarskap i kampen mot klimatförändringar

CLIMATE A LIST

Saint-Gobain har återigen uppmärksammats av internationella organisationen CDP (Carbon Disclosure Project), för sitt ledarskap i kampen mot klimatförändringar.

För andra året i rad är Saint-Gobain med på "Climate Change A List”, bland 283 företag av mer än de 15 000 företag som svarade på miljöorganisationen CDP:s Climate Change frågeformulär 2022. Årets betyg A innebär att vi nått CDP:s högsta nivå. 

”Denna utmärkelse är ett bevis på företagets konsekventa arbete när det gäller hållbarhet. Den visar att hela koncernen är engagerad i målsättningen att uppnå netto nollutsläpp 2050. I Sverige har vi på Saint-Gobain Sweden AB satt upp ett ännu tuffare mål med att uppnå netto noll redan år 2045”, säger Louise Röström, Hållbarhetschef, Saint-Gobain Sweden AB.

För att nå det ambitiösa målet har Saint-Gobain satt upp en färdplan för 2030 som syftar till en minskning av CO2-utsläpp med 33 % för scope 1 och 2, och på 16 % för scope 3, jämfört med 2017. mål validerade 2020 av initiativet Science Based Targets (SBTi). I september av detta år validerade SBTi också Saint-Gobains åtagande om koldioxidutsläpp till 2050. För Saint-Gobain Sweden AB är målet en minskning med 40 % (Scope 1-3) under samma tid och att nå målet om ett fossilfritt Sverige redan år 2045. Saint-Gobain avsätter 100 miljoner euro varje år fram till 2030 till investeringar och forskning och utveckling med fokus på att minska koldioxidutsläppen. Dessutom använder koncernen ett internt koldioxidpris för investerings- och FoU-beslut, som har höjts till 75 € per ton för investeringar (mot 50 € tidigare), och 150 € per ton för FoU-projekt. Förutom Climate CDP har Saint-Gobain även fått ett "A-" för sin transparens på vattensäkerhet, som bekräftar koncernens åtagande att senast 2030 minska vattenuttag med 50 % jämfört med 2017 och noll uttag i områden som lider av extremt hög vattenstress.

"I Sverige har vi på Saint-Gobain Sweden AB satt upp ett ännu tuffare mål med att uppnå netto noll redan år 2045", säger Louise Röström, Hållbarhetschef, Saint-Gobain Sweden AB.

CDP (Carbon Disclosure Project) är en internationell organisation som arbetar för att förmå företag och länder att ta ansvar för sin miljöpåverkan, med fokus på klimatförändringar. CDP bedömer företag med hjälp av en oberoende metodik, som tilldelar poängen A till D- baserat på omfattande information, medvetenhet och hantering av miljörisker och demonstration av bästa praxis förknippad med miljöledarskap, som att sätta ambitiösa och meningsfulla mål. CDP:s sammanställningar är världens största benchmark för bolags klimatarbete.

 

Mer om Saint-Gobain Sweden AB:s färdplan >>