Home
Hållbarhetsrapport SG Sweden 2022
Nominerad till Publishingpriset

Hållbarhetsåret 2022

Vi bygger och möjliggör hållbarhet - Rapporten ger en inblick i företagets hållbarhetsarbete under det gångna året och presenterar ett antal av de åtaganden, aktiviteter och resultat som genomsyrat 2022.

Saint-Gobain Sweden bygger hållbarhet

Vi bygger hållbarhet

Framsteg är inget som bara händer. Saint-Gobain Sweden arbetar hela tiden för att skapa innovativa och hållbara lösningar – för dig, för miljön, för framtiden.

Vi bygger hållbarhet. Från golv till tak. För nybyggnation och renovering. I alla steg i livscykeln och för en cirkulär ekonomi. Resultaten är vi stolta över.

Renovering av klimatskalet
top-left

Renovering av klimatskalet

Förbättring av klimatskalet är effektiv åtgärd för multipla positiva effekter på energianvändningen.

Saint-Gobain Energi- och CO2-besparingsberäknare
top-left

Energi- och CO2-besparingsberäknare

Beräkna dina besparingar i både energianvändning (kWh) och koldioxidutsläpp (CO2).

Saint-Gobain KL-träkonstruktioner
top-left

Bygga med KL-trä

Det är sannolikt att det i en framtid kommer det att byggas mer i trä men det finns utmaningar.

Hållbart byggande
top-left

Hållbart byggande

Byggnader står för cirka 40% av energiförbrukningen och 38% av utsläppen av växthusgaser.

Komfort
top-left

Komfort

Vi tillbringar ca 90 % av vår tid inomhus. Byggnader vi lever i har en stor effekt på vår hälsa.