En engagerad partner
En engagerad partner

En engagerad partner

Saint-Gobain samarbetar med flera större organisationer, bland annat Green Building Councils (GBC), för ett mer hållbart samhällsbyggande.
Saint-Gobain och Green Building Councils (GBC)

Saint-Gobain och Green Building Councils (GBC)

På Saint-Gobain har vi byggt ett starkt förhållande med Green Building Councils (GBC) runt om i världen. Vi är globalt en av de större, om inte den största, samarbetsparterna för Green Building Councils. Vi är också en partner för GBCs europeiska nätverk.

Idag är vi medlemmar i mer än 40 GBCs över h

Andra globala samarbeten

Andra globala samarbeten

Vi tror att fler samarbeten behövs för att vi ska uppnå en mer hållbar samhällsutveckling.  Därför engagerar vi oss också globalt tillsammans med andra aktörer.

Vi är medlemmar i världshandelsrådet World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), med ett särskilt engagemang i WBCSD-initiativ som rör klimatförändringar, byggenergieffektivitet (BEE), hållbara städer och den cirkulära ekonomin. 

Saint-Gobain är en av medlemmarna i Global Alliance for Building and Construction som lanserades vid COP21. Initiativet syftar till att mobilisera alla intressenter för att skala upp klimatåtgärder inom sektorn. Vi är också engagerade i att spela vår roll i klimatmålen om att stanna under 2 grader uppvärmning som definierades i COP 21. Därför arbetar vi med en färdplan som gör det möjligt att bedöma Saint-Gobains bidrag till koldioxideringen av byggsektorn. Denna färdplan kommer att möjliggöra fastställande av indikatorer och mål för SBT-åtagandet (Science Based Target).

Där till är vi också inblandade i internationella kampanjer som Renovate Europe-kampanjen.

Lokala partnerskap

Lokala partnerskap

På den lokala marknaden i de olika länderna utvecklar vi innovativa projekt där vi tillsammans med andra aktörer går ihop för att ta fram framtidens lösningar. Som exempel i Norden så är Saint-Gobain aktiv medlem i projektet REBUS (Renovating Buildings Sustainably) i Danmark. Samarbetsprojektet syftar till att minska energiförbrukningen i befintliga byggnader, främst bostadshus, med minst 50% samt minska resursanvändningen med 30% och öka produktiviteten med 20%. Projekten industrialiserar renoveringsprocessen och samtidigt säkerställer en sunt och hälsosam inomhusmiljö för de som vistas i byggnaderna.

I Danmark deltog vi också i utvecklingen av Green Solution House, som en strategisk partner av hållbara och klimatsmarta lösningar.