Luft
Komfort luft

Luft

En genomsnittlig vuxen andas ca ca. 15.000 till 20.000 liter luft per dag.

Luftkvalitet

En genomsnittlig vuxen andas ungefär ca 15.000 till 20.000 liter luft per dag. I och med att vi spenderar 90% av vår tid inomhus innebär det att inomhusluften har stor inverkan på våra dagliga liv. Därför är insatser för att förebygga och begränsa luftföroreningar viktiga.

Med bra luftkvalitet menar vi att man installerar lösningar som förebygger höga koldioxidhalter som annars gör oss trötta samt att man använder material som är fria från irriterande emissioner, lukt och damm.

Positiva effekter

Bra luftkvalitet har en positiv effekt på både hälsa och välbefinnande. Barn är särskilt utsatta för miljöföroreningar eftersom de, i förhållande till sin kroppsstorlek, andas in i mer luft än vuxna. Ren luft hjälper människor att hålla sig friska, vara mer produktiva och på gott humör.