Organisation

Saint-Gobain i Norden och Baltikum har 14.000 anställda

Saint-Gobain i Sverige

I Sverige finns cirka 40 Saint-Gobain-ägda företag.

Saint-Gobain Sweden AB

Saint-Gobain Sweden AB tillhör verksamhetsnavet byggprodukter och står bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, Isover och Weber.

Företagsrelationer

Även om de olika Saint-Gobain bolagen tillhör samma koncern så är det en strikt uppdelning mellan tillverkningsföretagen och byggvaruhandeln.

Ledningsgrupp Saint-Gobain Sweden AB

Saint-Gobain Swedens ledningsgrupp 2023

Back top