Hållbarhet
Hållbarhet

Vi bygger hållbarhet

Framsteg är inget som bara händer. Saint-Gobain Sweden arbetar hela tiden för att skapa innovativa och hållbara lösningar – för dig, för miljön, för framtiden.

Vi bygger hållbarhet. Från golv till tak. För nybyggnation och renovering. I alla steg i livscykeln och för en cirkulär ekonomi. Resultaten är vi stolta över.

Men vi nöjer oss inte – vi bygger vidare.
 

RESAN MOT BÄTTRE LÖSNINGAR FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ

Image
Konceptbild staden

Våra fokusområden

Image

  Innovativa och cirkulära lösningar

  Morgondagens byggnadslösningar kräver att vi tänker smartare genom hela livscykeln. Därför använder vi återvunna råvaror i allt större utsträckning, både i produkter och förpackningar. Våra lösningar bidrar till minskad energi- och resursförbrukning samt förbättrad komfort, prestanda och ergonomi för våra kunder. Dessutom hjälper vi till att ta tillvara på spill och överblivna material – som kan återvinnas till nya produkter. På så vis uppnår vi tillsammans våra klimatåtaganden och skapar cirkulära kretslopp.

  Läs mer

  Ansvar hela vägen

  Våra klimatmål stannar inte vid vår egen verksamhet. Vi jobbar i hela värdekedjan för att reducera klimatpåverkan och optimera såväl resursanvändningen som våra produkters hälsopåverkan. Det gäller från inköp av material, till tillverkning och transporter. För oss handlar hållbarhet om ett helhetstänkande där även våra samarbetspartners spelar en viktig roll. Det finns bara ett sätt att åstadkomma stora saker: tillsammans.

  Läs mer

  Image
  Konceptbild fabrik
  Image
  Konceptbild utbildning

  Kunskap och framtidstro

  Utöver vårt eget hållbarhetsarbete vill vi inspirera och påverka andra aktörer till att agera hållbart. Det gör vi genom webinarier, utbildningar, samarbetsprojekt och initiativ med fokus på hållbara lösningar och innovationer. Genom att kommunicera och dela med oss av kunskap bygger vi nya relationer – för en bättre framtid.

  Läs mer

  Hållbart agerande – i alla lägen

  Inom Saint-Gobain Sweden är vi stolta över att driva utvecklingen av en mer hållbar byggbransch, såväl gällande miljö och klimat, etik som socialt ansvar. Den ambitionen gäller i stort som smått – från att källsortera till att välja digitala möten framför långa resor, eller att främja initiativ kopplade till mångfald och jämställdhet. Därutöver tar vi ett aktivt samhällsansvar genom olika sponsringsaktiviteter, för att skapa goda livsmiljöer och förbättra vardagen. Det finns många sätt att visa vägen framåt.

  Läs mer

  Image
  Konceptbild tankebubbla