Hållbart byggande

Vi bygger hållbarhet


Framsteg är inget som bara händer. Saint-Gobain Sweden arbetar hela tiden för att skapa innovativa och hållbara lösningar – för dig, för miljön, för framtiden.

Vi bygger hållbarhet. Från golv till tak. För nybyggnation och renovering. I alla steg i livscykeln och för en cirkulär ekonomi. Resultaten är vi stolta över.

Men vi nöjer oss inte – vi bygger vidare.

Saint-Gobains Swedens färdplan mot hållbarhet

Våra fokusområden

Saint-Gobains Swedens färdplan mot hållbarhet

Innovativa och cirkulära lösningar

Morgondagens byggnadslösningar kräver att vi tänker smartare genom hela livscykeln. Därför använder vi återvunna råvaror i allt större utsträckning, både i produkter och förpackningar. Våra lösningar bidrar till minskad energi- och resursförbrukning samt förbättrad komfort, prestanda och ergonomi för våra kunder. Dessutom hjälper vi till att ta tillvara på spill och överblivna material – som kan återvinnas till nya produkter. På så vis uppnår vi tillsammans våra klimatåtaganden och skapar cirkulära kretslopp.

Läs mer

Ansvar hela vägen

Våra klimatmål stannar inte vid vår egen verksamhet. Vi jobbar i hela värdekedjan för att reducera klimatpåverkan och optimera såväl resursanvändningen som våra produkters hälsopåverkan. Det gäller från inköp av material, till tillverkning och transporter. För oss handlar hållbarhet om ett helhetstänkande där även våra samarbetspartners spelar en viktig roll. Det finns bara ett sätt att åstadkomma stora saker: tillsammans.

Läs mer

Saint-Gobains Swedens färdplan mot hållbarhet

Saint-Gobains Swedens färdplan mot hållbarhet

Kunskap och framtidstro

Utöver vårt eget hållbarhetsarbete vill vi inspirera och påverka andra aktörer till att agera hållbart. Det gör vi genom webinarier, utbildningar, samarbetsprojekt och initiativ med fokus på hållbara lösningar och innovationer. Genom att kommunicera och dela med oss av kunskap bygger vi nya relationer – för en bättre framtid.

Läs mer

Hållbart agerande – i alla lägen

Inom Saint-Gobain Sweden är vi stolta över att driva utvecklingen av en mer hållbar byggbransch, såväl gällande miljö och klimat, etik som socialt ansvar. Den ambitionen gäller i stort som smått – från att källsortera till att välja digitala möten framför långa resor, eller att främja initiativ kopplade till mångfald och jämställdhet. Därutöver tar vi ett aktivt samhällsansvar genom olika sponsringsaktiviteter, för att skapa goda livsmiljöer och förbättra vardagen. Det finns många sätt att visa vägen framåt.

Läs mer

Saint-Gobains Swedens färdplan mot hållbarhet

Armina Nilsson, Sustainability partner Gyproc & Isover
Vår målsättning är att våra absoluta utsläpp enligt Scope 1-3 ska minska med 40 % till 2030 i förhållande till 2017. Vår plan är att ha netto-noll-utsläpp senast 2045 enligt vårt åtagande till Fossilfritt Sverige
Armina Nilsson
Sustainability partner Gyproc & Isover
video

Back top