Energieffektivisering av resan mot netto-noll utsläpp

Technical Insulation Performance Check (TIPCHECK)

Saint-Gobain energieffektiviserar på resan mot netto-noll utsläpp av växthusgaser

Saint-Gobain ska reducera värmeförluster och energiförbrukning, och därmed CO2-utsläppen, för sina anläggningar. Med en Technical Insulation Performance Check (TIPCHECK) har man identifierat isoleråtgärder som kommer att göra skillnad.

Inom Saint-Gobain genomförs programmet, TIP-4-best program, där målet är att reducera anläggningarnas värmeförluster med 25% samt reducera CO2-utsläppen. I de energirevisioner som genomförs använder man sig av TIPCHECK vilket står för Technical Insulation Performance Check. Revisionerna genomförs av TIPCHECK-ingenjörer som är utbildade för att säkerställa högkvalitativa värmeenergibesiktningar med fokus på isoleringens termiska prestandasystem. Vid en TIPCHECK beräknas en anläggnings besparingspotential när det kommer till både miljö, energi och ekonomi. 

Image
TipCheck detalj Gyproc Bålsta
Detalj kanalkompensator, vid TIPCHECK revision Gyprocs fabrik i Bålsta

En TIPCHECK:

  • sparar energi
  • bidrar till en renare miljö genom minskade CO2-utsläpp 
  • bidrar till processeffektiviseringar 
  • reducerar säkerhetsrisker för personal och utrustning
  • sparar pengar

Mats Kristenson, som arbetar med teknisk isolering på Isover, är utbildad TIPCHECK-ingenjör och utförde den första TIPCHECK:en i Sverige på systerbolaget Gyprocs anläggning i Bålsta våren 2022. Där utvärderade han möjliga isoleringsåtgärder för att minska anläggningens energiförbrukning och CO2-utsläpp. 

”Med de beräkningsunderlag och den rapport som revisionen landade i planerar Gyproc under nästa år att implementera åtgärder som kommer att ge en reducering av CO2-utsläppen med närmare 600 ton årligen”, berättar Mats. 

”Ökad energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att effektivt uppnå våra klimatmål 2030”, säger Armina Nilsson, Sustainability Partner på Gyproc och Isover. ”Parallellt med att vi erbjuder produkter och lösningar till marknaden för energirenovering och energieffektivisering jobbar vi med att reducera energianvändningen och återvinna värme i vår egen verksamhet”. 

Bakom TIPCHECK står organisationen Eiif (European Industrial Insulation Foundation) med visionen att förbättra klimatet genom att använda mer och bättre isolering.

 

Läs mer

För frågor kring TIPCHECK:

Mats Kristenson
Certifierad Tipcheck Engineer, Isover

E-post: Mats.Kristenson@saint-gobain.com
Telefon: 042-840 84