Miljöbyggnad

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöklassningssystem som bygger på svenska förutsättningar och krav. Systemet kan användas för att certifiera såväl nya som befintliga byggnader i allt från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor.

Miljöbyggnad är ett system för miljöcertifiering av byggnader som utgår från svenska regler och byggpraxis. Systemet mäter totalt 16 olika indikatorer som sedan granskas av en oberoende tredje part innan certifiering tilldelas. Två år efter certifieringen erhållits så genomförs en verifiering av SGBC för att kontrollera om byggnaden fortfarande håller den prestanda som angetts och då beslutas även om byggnaden får behålla sin certifiering eller ej.

 

Betygsnivåer

Byggnaden kan uppnå betyget brons, silver eller guld. Brons är den första nivån och där räcker det med att projektet följer lagkrav eller existerande rekommendationer. Silver innebär att byggnaden uppnår en bit bättre än de satta värdena. Här krävs det mer av byggnaden däribland solskydd, ljudmiljö och ventilation ska förbättrats gentemot brons. Guld är den högsta nivån i Miljöbyggnad och där ställs mycket höga krav på bygganden. Vanligtvis siktar de mest ambitiösa byggnaderna, ofta med uttalad miljöprofil, på att uppnå guld-nivå.

 

Vill du veta mer om Miljöbyggnad? Läs mer på Sweden Green Building Council

Vill du läsa manualen för nyproduktion i Miljöbyggnad 3.0

Back top