Svanen

Svanen

Svanenmärkta hus

För att en byggnad ska kunna bli Svanenmärkt måste det material som projektet ska använda, uppfylla Svanens krav. Du som licenshavare registrerar vilka byggprodukter, byggvaror, material och kemiska produkter som kommer att användas i projektet inuti Svanens Husproduktportalen. I Husproduktportalen finns både Svanenprodukter och produkter som är "listade" och därmed uppfyller Svanens krav.

Saint-Gobain har ett stort antal produkter som är listade i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader. Klicka nedan för att få reda på vilka produkter som är listade i Husproduktportalen: 

  • ISOVER Lösningar för isolering av klimatskal och tekniska installationer
  • Gyproc Lösningar för innerväggar, ytterväggar, undertak och lätta bjälklag
  • Weber Betong / Cement / Vägglagning
  • Weber Byggkemi
  • Weber Fasad/ Puts- och murbruk
  • Weber Plattsättning / Tätskikt
  • Dalapro Spackel

Svanenmärkta Nya byggnader, generation 4

Ansökningar om Svanenmärkta Nya byggnader, generation 4, tas emot av Svanen från 15 maj 2023. Produkterna kommer att deklareras i Supply Chain Declaration Portal, SCDP. 

Listning av produkter i SCDP är under uppbyggnad.  

Önskar du använda produkter som inte redan finns listade får du gärna höra av dig till oss så att vi kan lägga till produkten i husproduktportalen eller i SCDP. 

Vill du vet mer om Svanenmärkning av hus? 

Besök Svanens hemsida här