Yttervägg med ventilerad träfasad

Isover Fasadboard 33 och stående lockpanel på plankstomme (22M)

Renoveringslösning 22M

Konstruktion för ventilerad träfasad med lockpanel

Renoveringslösning 22M

Beskrivning

Obrännbar och kompakt lösning med Isover Fasadboard 33 och Gyproc VAP Hattprofil för ventilerad fasad med horisontell skruvläkt och träfasad med lockpanel. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning som monteras utan distanshylsor med en isolertjocklek från 20 till 30 mm.

Lösningen monteras på befintlig plankstomme. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,92W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med Isover Bastion Vindskydd och utåt.

Image
Renoveringslösning 22M