Yttervägg med ventilerad träfasad

Isover WeatherProtect och stående lockpanel på träregelstomme

Renoveringslösning 20R

Konstruktion för ventilerad träfasad.

Renoveringslösning 20R

Beskrivning

Obrännbar och kompakt lösning med Isover Fasadskiva 30 Alu för ventilerad fasad med horisontell spikläkt och träfasad med lockpanel. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning med en isolertjocklek från 30 till 100 mm.

Lösningen monteras på befintlig regelstomme/ utfackningsvägg. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,55W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med Isover Fasadskiva 30 Alu och utåt.

Image
Renoveringslösning 20R