Yttervägg med ventilerad träfasad

Isover Fasadskiva 30 och stående lockpanel på träregelstomme

Renoveringslösning 18R

Lösning med Isover Fasadskiva 30 och Isover Bastion för ventilerad fasad med horisontell spikläkt och träfasad med lockpanel. 

Renoveringslösning 18R

Beskrivning

Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning med en isolertjocklek från 30 till 100 mm.

Lösningen monteras på befintlig regelstomme/ utfackningsvägg. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,55W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med ISOVER Bastion Vindskydd och utåt.

Image
Renoveringslösning 18R