Yttervägg med ventilerad träfasad

Isover Plus+ och stående panel på träregelstomme

Renoveringslösning 28R

Lösning med system Isover Plus+ med liggande spikläkt för ventilerad fasad med stående panel och där Isover Plus+ Skiva 32 används som isolering.

Renoveringslösning 28R

Beskrivning


Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder och andra byggnader. En fuktsäker lösning med en isolertjocklek från 120 till 265 mm som monteras direkt mot stomme. Luftspalt skapas med Isover Plus+ regeln, som är 25 mm djupare än Isover Plus+ Skiva 32. Systemet lämpar sig mycket bra för djuprenovering och installationer kan dras inom isolersystemet.

Lösningen kan monteras på befintlig regel/utfackningsvägg med antaget c-avstånd om 600 mm mellan reglar. Viktigt att försäkra sig om att den befintliga stommen är dimensionerad för att klara vindlasterna. Man kan inte räkna att Plusreglen ger något bidrag till momentbärförmågan. Befintlig regelstomme måste därför vara dimensionerad för att klara av hela vindlasten. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,55W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med Isover Bastion Vindskydd och utåt.

Image
Renoveringslösning 28R