Yttervägg med ventilerad träfasad

Isover Fasadskiva 30 och liggande panel på plankstomme

Renoveringslösning 17M

Lösning med Isover Fasadskiva 30 och Isover Bastion för ventilerad fasad med vertikal spikläkt och träfasad.

Renoveringslösning 17M

Beskrivning

Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning med en isolertjocklek från 30 till 100 mm.

Lösningen monteras på befintlig plankstomme. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,92W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med Isover Bastion vindskydd och utåt.

Image
Renoveringslösning 17M