Yttervägg med ventilerad träfasad

Isover WeatherProtect och liggande panel på träregelstomme

Renoveringslösning 21R

Obrännbar och kompakt lösning med Isover Fasadskiva 30 Alu för ventilerad fasad med vertikal spikläkt med träfasad. 

Renoveringslösning 21R

Beskrivning

Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning med en isolertjocklek från 30 till 100 mm.

Lösningen monteras på befintlig regelstomme/ utfackningsvägg. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,55W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med Isover Fasadskiva 30 Alu och utåt.

Image
Renoveringslösning 21M