Yttervägg med ventilerad träfasad

Isover WeatherProtect och liggande panel på plankstomme

Renoveringslösning 21M

Lösning med Isover Fasadskiva 30 Alu för ventilerad fasad med vertikal spikläkt och träfasad. 

Renoveringslösning 21M

Beskrivning

Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning med en isolertjocklek från 30 till 100 mm.

Lösningen monteras på befintlig plankstomme. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,92W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med Isover Fasadskiva 30 Alu och utåt

Image
Renoveringslösning 21M