Lägenhetsavskiljande vägg

IV1: Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä

Gyproc GNE och Isover Skalmursskiva KLT 80 mm

KL-trä IV1 2d

Beskrivning

Konstruktion med Gyproc GNE och Isover Skalmursskiva KLT 80 mm.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI / μfi (%) Kategori Brandmotstånd och lastutnyttjande Värde

3-skikt KL-trä 2
REI 60/μfi 10%

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä IV1 tabell