Lägenhetsavskiljande vägg

IV13: Lägenhetsskiljande vägg, icke bärande Gyproc stålregel

Gyproc GHE, Gyproc GEE och Gyproc GD med Isover Piano®

KL-trä IV12 2d

Beskrivning

Konstruktion med Gyproc GHE, Gyproc GEE och Gyproc GD med Isover Piano®.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut EI Kategori Brandmotstånd Värde

EI 90

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä IV13 tabell