Lägenhetsavskiljande vägg

IV3: Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä

Gyproc GFE och Isover Skalmursskiva KLT 120 mm

KL-trä IV3 2d

Beskrivning

Konstruktion med Gyproc GFE och Isover Skalmursskiva KLT 120 mm

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI / μfi (%) Kategori Brandmotstånd och lastutnyttjande Värde

3 skikt KL-trä: 
REI 60/μfi=60% 
5 skikt KL-trä 2
REI 60/μfi=40% 
REI 90/μfi=30%

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä IV3 tabell