Lägenhetsavskiljande vägg

IV6a: Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä och Gyproc stålregel

Gyproc GFE, Gyproc GHE, Gyproc ER med Isover Piano® KLT 120 mm

KL-trä IV6 2d

Beskrivning

Konstruktion med Gyproc GFE, Gyproc GHE, Gyproc ER med Isover Piano® KLT 120 mm.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI / μfi (%) Kategori Brandmotstånd och lastutnyttjande Värde

3 Skikt KL-trä 1
REI 60 (μfi=60%) / 
REI 60 (μfi=60%)
5 Skikt KL-trä 2
REI 60 (μfi=60%) / 
REI 60 (μfi=60%)
REI 90 (μfi=30%) / 
REI 90 (μfi=60%

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä IV6a tabell