Lägenhetsavskiljande vägg

IV7b: Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä och Gyproc stålregel

Gyproc GFE, Gyproc GNE, Gyproc ER med Isover Piano® KLT 100 mm

KL-trä IV6 2d

Beskrivning

Konstruktion med Gyproc GFE, Gyproc GNE, Gyproc ER med Isover Piano® KLT 100 mm.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI / μfi (%) Kategori Brandmotstånd och lastutnyttjande Värde

3 Skikt KL-trä 2:
REI 60 (μfi=60%) / 
REI 60 (μfi=60%)
5 Skikt KL-trä 3:
REI 60 (μfi=50%) / 
REI 60 (μfi=50%)

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä IV7b tabell