Lägenhetsavskiljande vägg

IV21: Lägenhetsskiljande vägg, icke bärande Gyproc stålregel

Gyproc GHE, Gyproc GEE samt Gyproc GT med Isover Träregelskiva

KL-trä IV21 2d

Beskrivning

Konstruktion med Gyproc GHE, Gyproc GEE och Gyproc GT med Isover Träregelskiva.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI / μfi (%) Kategori Brandmotstånd Värde

EI 30 2 / EI 60

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä IV21 tabell