Mellanvägg

IV16: Mellanvägg, icke bärande Gyproc stålregel

Konstruktion med Gyproc GEE och Gyproc ER med Isover Piano®. 

KL-trä IV12 2d

Beskrivning

Konstruktion med Gyproc GEE och Gyproc ER med Isover Piano®. 

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut EI Kategori Brandmotstånd Värde

EI 30

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä IV16 tabell