Mellanvägg

IV19B: Mellanvägg, icke bärande Gyproc stålregel

Gyproc GHE och Gyproc XR med Isover Piano®

KL-trä IV19 2d

Beskrivning

Konstruktion med Gyproc GHE och Gyproc XR med Isover Piano®.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut EI Kategori Brandmotstånd Värde

EI 30

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä IV19b tabell