Mellanvägg

IV22: Gyproc GHE och Gyproc GT med Isover Träregelskiva

Gyproc GHE och Gyproc GT med Isover Träregelskiva

KL-trä IV22 2d

Beskrivning

Konstruktion med Gyproc GHE och Gyproc GT med Isover Träregelskiva.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut EI Kategori Brandmotstånd Värde

REI 15 / EI 30

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä IV22 tabell