Bärande mellanvägg inom lägenhet

IV11: Bärande mellanvägg inom lägenhet, våtrum

Glasroc H Ocean, Plywood, Gyproc ER med Isover Piano® KLT 100 mm

KL-trä IV11 2d

Beskrivning

Konstruktion med Glasroc H Ocean, Plywood, Gyproc ER med Isover Piano® KLT 100 mm.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI / μfi (%) Kategori Brandmotstånd och lastutnyttjande Värde

5 Skikt KL-trä 2:
REI 60/μfi=50% / 
REI 60 (μfi=50%

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä IV11 tabell