Innerväggar

Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä och Gyproc stålregel

GYPROC GFE, GYPROC GNE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 100 MM

IV7B

GYPROC GFE, GYPROC GNE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 100 MM

 

GYPROC GFE, GYPROC GNE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 100 MM 2D

GYPROC GFE, GYPROC GNE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 100 MM tabell

 

Back top