Innerväggar

Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä och Gyproc stålregel

GYPROC GFE, GYPROC GHE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 100 MM

IV7A

GYPROC GFE, GYPROC GHE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 100 MM

GYPROC GFE, GYPROC GHE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 100 MM 2D

Innerväggar IV7A tabell

 

Back top