Innerväggar

Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä

GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 120 MM

IV3GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 120 MM

GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 120 MM 2D

GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 120 MM Tabell

 

Back top