Yttervägg med puts

Weber Serporoc 37 på plankstomme

Renoveringslösning 14M

Kompakt och obrännbar lösning med webertherm 398 MW (stenull).

Renoveringslösning 14M

Beskrivning

Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. Weber Serporoc Fasadsystem är ett välbeprövat, fuktsäkert, mineraliskt tjockputssystem på mineralull med en tjocklek från 30–200 mm. Med sin vackra yta och kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Weber Serporoc mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Lösning monteras på befintlig plankstomme, där hydreringspapp antas intakt. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 1,07W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter som behövs i system Weber Serporoc på tung stomme.

Image
Renoveringslösning 14M