Yttervägg med puts

Weber Serporoc Premium 32 på tegelstomme

Renoveringslösning 13T

Kompakt och obrännbar lösning med webertherm 371 (glasull).

Renoveringslösning 13T

Beskrivning

Konstruktionslösningen är lämplig för alla byggnader, exempelvis bostäder och lokaler. Weber Serporoc Fasadsystem är ett välbeprövat fuktsäkert, mineraliskt, tjockputssystem på mineralull med en tjocklek från 30–200 mm. Med sin vackra yta och kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Weber Serporoc Fasadsystem mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Lösning monteras på befintlig stomme av tegel (dubbelsten). Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 1,96W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter som behövs i system Weber Serporoc Premium på tung stomme.

Image
Renoveringslösning 13T